Pondelok, 18. Január 2021 a meniny má Bohdana  


Meno:

Heslo:


 www.meteo.sk
 .: Vojtech BENICKÝ

  Významný predstaviteľ slovenského jaskyniarstva, organizátor speleologických výskumov na Slovensku, spoluzakladateľ jaskyniarskeho zboru KSTL a Slovenskej speleologickej spoločnosti, riaditeľ Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši , dlhoročný tajomník Speleologickej odbočky Slovenskej geografickej spoločnosti SAV, významný fotofraf, publicista a organizátor, ktorý dlhé roky združoval dobrovoľných jaskyniarov, pre ktorých bol vytrvalým učiteľom a stal sa vzorom celej generácii slovenských speleológov.
  Narodil 12.5.1907 v Pavčinej Lehote. Svoju životnú cestu jaskyniara začal v roku 1921 po objavení Demänovskej jaskyne slobody, kde pracoval na jej sprístupňovaní a ďalšom objavovaní. Od roku 1924 pracoval v službách Vládnej komisie pre zverejnenie Demänovských jaskýň, ako správca a vedúci sprístupňovacích prác.
  V rokoch 1931-1938 vykonával funkciu správcu v jaskyni Domica v okrese Rožňava. Po obsadení južného Slovenska Maďarskom v roku 1938, bol z politických dôvodov premiestnený do Belianskej jaskyne. V roku 1940 bol povolaný do práce v Ústrednej kancelárii KSTL v L. Mikuláši, kde zorganizoval úspešné výpravy do priepasti Peklo v Bystrianskej jaskyni, Ľadovej priepasti na Ohništi a jaskyne v Hlbokom v Jánskej doline a do Demänovských jaskýň – Pustej priepasti.
  V roku 1942 po rozporoch s ústredím KSTL odišiel do Martina, kde pracoval ako kultúrny referent . Okrem toho tu vykonával funkciu náčelníka Jaskyniarskeho zboru KSTL (1944-1949) a prácu redaktora v časopise Krásy Slovenska. V roku 1949 sa vrátil do L. Mikuláša, kde reorganizoval Jaskyniarsky zbor KSTL a pomohol založiť Slovenskú speleologickú spoločnosť SSS. Táto na čele s V.Budinským-Kričkom, prvým predsedom SSS a V. Benickým ako tajomníkom, prebrala starostlivosť nielen o speleologický výskum a prieskum na Slovensku, ale aj o budovanie Múzea slovenského krasu. Jeho pričinením sa múzeum stalo centrálnym celoslovenským špeciálnym zariadením a v rokoch 1954 –1962 tu vykonával funkciu riaditeľa.
  V rokoch 1961-1971 bol tajomníkom Speleologickej odbočky Slovenskej geografickej spoločnosti, ktorá združovala vedeckých a odborných pracovníkov a dobrovoľných praktických jaskyniarov.
  Vojtech Benický je známy svojou rozsiahlou publikačnou činnosťou v odbornej, popularizačnej aj vedeckej literatúre. Okrem reprezentačných speleologických publikácií Slovenské jaskyne (1950), Domica, jaskyňa pravekých tajov (1953),Výlet do Demänovských jaskýň (1956), Demänovské jaskyne (1961), napísal okolo280 odborných a popularizačných článkov , správ a recenzií. Bol zakladateľom a dlhoročným zostavovateľom zborníka Slovenský kras v rokoch (1956-1971).
  Veľké úspechy dosiahol vo fotodokumentácii krasu a jaskýň. Jeho fotografie majú vysokú úroveň a boli uverejňované vo väčšine odborných publikácií s problematikou krasu doma aj v zahraničí. Za fotografie zaslané na výstavu v rámci II. medzinárodného speleologického kongresu v Bari (Taliansko) v roku 1958 mu bola udelené I. cena.
  Vojtech Benický jeden z prvých zakladateľov modernej slovenskej speleológie sa rozsiahlosťou svojho diela trvale zapísal do dejín slovenskej speleológie, múzejníctva a ochrany prírody.
  Zomrel 17.9.1971 a pochovaný je na miestnom cintoríne v Pavčinej Lehote.Tatrasoft
LYNX
MKB
DX Tech
UNIDOM
Adamsport
© 2007 Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina, programovanie Daniel Pogač - DX Tech, grafika Juraj Bada, posledná aktualizácia: 16.12.2020, 15:38