Piatok, 24. September 2021 a meniny má Ľuboš,Ľubor  


Meno:

Heslo:


 www.meteo.sk
 .: 41 km v Demänovej a čo robíme popri tom

41 km v Demänovej a čo robíme popri tom
Od Expedície sme si museli trochu oddýchnuť, avšak predsa nie celkom. Počas apríla a mája sme sa na dvadsiatich výpravách rôznym spôsobom venovali miestnemu krasovému fenoménu. Domerali sme jednu časť objavov v Štefanovej (celkovo 1,5 km), merali menšie jaskyne pre rozpracovaný atlas Demänovských jaskýň, s návštevou z Taiwanu odoberali vzorky na datovanie a otvorili sme tiež sezónu na Krčahove.

Štefanová – Posledných 300 m bližšieho objavu v Metre zameraných, celkovo Chodby s perlou dosahujú 635 m s deniveláciou 21 m. Tvoria západné ohraničenie veľkého labyrintu priestorov okolo Bivaku č. 2 v Stĺpovej sieni. Ich prieskum nateraz považujeme za ukončený, pokračovanie sa javí v smere na Z, dve paralelné chodby sme preskúmali po pekné, polotvrdým bielym sintrom vystlané jazerá. Prípadný prienik za ne by ich priveľmi znečistil, tak sme vec uzavreli, možno sa časom k nim dostaneme z druhej strany... (viď mapa http://speleodd.sk/main.php?pageid=61&gal=galeria396)
Počas Expedície skúmané a dokumentované novoobjavené priestory Kryštálových riek – sever stále ostávajú nedokončené (zameraných 840 m s deniveláciou 38 m) s niekoľkými nenavštívenými pokračovaniami a množstvom nádejných miest na kopanie.
Menšie jaskyne DD – Zber dát z jaskýň pokračoval medzi dolinkami Beníková až Vyvieranie. Zameriavame presné GPS súradnice prístrojom Trimble Geo 7X s Real-time korekciami. Zatiaľ však s premenlivými výsledkami, od excelentných presností na cm až po chyby v desiatkach metrov (ojedinele v stovkách m !), súvisiacimi s veľmi náročným terénom a inými, dosiaľ nezistenými činiteľmi. GPS súradnicu meraním pripájame na stabilizovaný hliníkový nit vo vchode jaskyne, od ktorého sa vinie jej polygón. Záznam o jaskyni obsahuje pôdorysnú situáciu, rozvinutý rez a priečne rezy, fotografie vchodov s viditeľným umiestnením bodu, možné pokračovania, predchádzajúce prolongačné a dokumentačné aktivity, náčrt genézy a zaradenie do súvislostí, výskyt živočíchov či paleontologických a iných nálezov, historické využitie a iné dobré informácie.
V súvislosti s problémom Teplej jaskyne (článok Expedícia Demänová ´16) sme vykonali klimatologické merania v jaskyni i priľahlých priestoroch Čiernej (Dračej) jaskyne (Dem. ľadová jaskyňa). Ich súvis sa nám nepodarilo dokázať, po dohovore so správcami jaskyne sme sa rozhodli vo výskume pokračovať.
DJS – Počas dvoch večerných akcií sme domerali výrazné odbočky Hlbokého dómu smerujúce k povrchu (130 m), kde sme okrem iného si opäť uvedomili veľké znečistenie priľahlých chodieb prehliadkovej trasy jaskyne s množstvom rozbitého skla, kovmi, elektroodpadom a tiež napríklad prastarými hadicami, z ktorých vytekajú neznáme, sýto zelené, v tme svetielkujúce mimoriadne lepkavé tekutiny, ktoré po kontakte s materiálom kombinézy sa zaryjú do záhybov vlákien a ani po štrkovej masáži neschádzajú dole. Kontakt s pokožkou sme neriskovali.
Začali sme podrobné mapovanie Gombitových siení (na S od Veľkého dómu), kde sa nachádzajú stovky metrov nezameraných a slabo preskúmaných chodieb. 25. mája sme tu (M. Tršková, J. Naništa, J. Kabzan a P. Herich) prekročili 41. kilometer Demänovského jaskynného systému zameraním prvých 212 m polygónu. Konečne sme vyriešili záhadu objavov horného poschodia Siení P. Staníkom a J. Šmollom koncom roka 2005, keď sa po rokoch nesprávneho umiestnenia v mape ukázalo, že publikovaná mapa spolu s originálnym polygónom P. Holúbeka je otočená o 180 °. V skutočnosti teda nádejné pokračovania tohto poschodia sú v bezprostrednej blízkosti priestorov nad Veľkým dómom, vylezených členmi OS Dem. Dolina v polovici osemdesiatych rokov.
Drobnou zaujímavosťou ostáva, že v priestoroch začiatku Gombitových siení (vzájomná vzdialenosť polygónov do 40 m) bol prekročený 35. , 40. aj 41. kilometer v DJS. K 26. 5. 2016 má DJS 41 133 m.
CCC - V polovici mája navštívili Demänovskú dolinu hostia z Národnej Taiwanskej univerzity (Prof. Chuan-Chou Shen a PhD. študent Hsun-Ming Hu), ktorých sem za účelom posúvania hraníc schopností určovania veku sintrových foriem (dnes až 800 tis. rokov) a výskumu kryogénnych kalcitov priviedli R. Milovský, M. Orvošová, L. Luhová a J. Šurka. Chuan-Chou Shen vedie Laboratórium hmotnostnej spektrometrie a environmentálnych zmien (HISPEC). Jaskyňa Okno sa napokon ukázala ako ideálna lokalita kombinujúca množstvo zaujímavých profilov na odber vzoriek, starých sintrových formácií, kryogénnej deštrukcie, fosílnych ostatkov, historických kultúrnych zásahov, estetiky krajiny a dobrej dostupnosti (a ktovie čoho ešte).
15. 5. M. Staroň a L. Benický zorganizovali lezecký deň – školenie jednolanovej techniky pre našich čakateľov a ďalších záujemcov. Všetci ostali pokope, nasledovať bude ďalšie školenie koncom leta, už spolu aj s preskúšaním nadobudnutých schopností.
Krčahovo – dve akcie začali sezónu na tomto visutom pracovisku, vybudovali sme jednoduchú konštrukciu na vyťahovanie materiálu z čelby, vyťažili materiál napadaný z prekopaného komína k povrchu a začali sa zahlbovať v autochtónnom, štrkovo-hlinitom sedimente.


Na akciách sa od 26. marca do 25. mája podieľali: I. Šulek ml., Š. Ratkovský, Z. Štěpáneková, R. Milovský, M. Orvošová, L. Luhová, J. Šurka, Chuan-Chou Shen, Hsun-Ming Hu, M. Staroň, L. Benický, M. Tršková, P. Filipčíková, F. Letovanec, M. Prokop, D. Droppa, F. Geib, J. Kabzan, K. Bugyová, I. Šulek st., I. Kundis, J. Dzúr, J. Naništa a P. Herich.

Autor: Paľo Herich ml. - 27.5.2016, 11:48 <<< Späť


 .: diskusia k článku (0)

Tatrasoft
LYNX
MKB
DX Tech
UNIDOM
Adamsport
© 2007 Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina, programovanie Daniel Pogač - DX Tech, grafika Juraj Bada, posledná aktualizácia: 16.12.2020, 15:38